Elliment


Teatar u kontekstu

Sa određenim tematskim težištem i zaključnim predstavljanjem rezultata

Kompakt:                   1-2 sedmice sa 21 do 42 časa

Individualno:             Minimalno 3 dnevne cjeline u toku sedmice

                                    Vrijeme trajanja: Jedan mjesec

 

Projekti:                    

Intenzivni rad na projektu

Sa ciljem postavljanja jedne umjetničke izvedbe i fokusom na interdisciplinarni timski rad

                                   Vrijeme trajanja: Minimalno jedan mjesec

 

 

U zavisnosti od interesovanja, ponude mogu da u pogledu sadržajnog težišta i oblikotvornih aspekata budu varirane i drugačije koncipirane.