Elliment

Prevencija i integracija

elliment stvara prostor za puteve ka rješenju problema u naizgled bezizlaznim situacijama.

Sa umjetnickim zahtjevom visokog nivoa će biti moguće ostvariti susrete izvan uobičajenih fizičkih i mentalnih granica. Konfliktne dinamike će postati potencijal autentičnog prikaza. Na svom vrhuncu one nude jednu fantastičnu i snažnu mogućnost transformacije.

„Nije poenta odstraniti neželjena osjećanja, već njih mnogo više integrirati, umjetnički iskoristiti njihov energetski potencijal i osvjestiti konfliktnu situaciju.” (Elinor Balbah)